Сейчас вас переадресует на сайт источник. Если этого не произошло, кликните по этой ссылке: https://www.novayagazeta.ru/news/2018/12/06/147384-v-ingushetii-protivnikam-soglasheniya-o-granitsah-s-chechney-otkazali-v-provedenii-referenduma